Natuur.....en milieu

 

 

Toen we dit terrein kochten was het een akkerbouw perceel van de vroegere Kolchoz, tegenwoordig een Coöperatie, en stond er gerst op het veld. Nadat de Coöperatie het geoogst had hebben wij de natuur zijn gang laten gaan. Dus alle grassen en kruiden die er staan zijn spontaan aan komen waaien. Toch zien we in de eenentwintig jaar dat we hier zitten nog jaarlijks veranderingen. Hadden we bv de eerste jaren nog heel veel brandnetels, daarna kwam er een verandering naar mensvriendelijker planten,
Brandnetels zijn typische pioniers.

Wij proberen dit terrein ecologisch te beheren. Dus geen chemische bestrijding van eventuele onkruiden, maar met de hand of eventueel met de brander.

ree

 

Uiteraard maaien we de camping daar waar de plaatsen zijn wekelijks. Maar de rest niet meer dan 1 hooguit 2 keer per jaar. Daarbij laten we her en der stukjes ongemoeid.

 

Lang gras is vooral belangrijk voor dekking van jonge reeën, hazen en de vele kleine roofdiertjes zoals de boommarter en bunzing.

 libelle

 Er is een perceel waar het gemaaide gras blijft liggen waardoor de grond steeds rijker wordt. En er is een stuk waar we het gewas steeds laten afvoeren door een ecologische boer. Dus dat perceel verarmt meer en meer.
De vegetaties vertonen hierdoor steeds duidelijker verschillen. Op de rijkere gronden meer bodemleven en daardoor ook meer mollen en aanverwante. Op de armere meer bloemen en kruiden, waardoor er meer vlinders, libellen en dergelijke verschijnen.

sprinkhaan

de grote beer 

 Ook zijn we gestopt met het jaarlijks aanvoeren van vers grind om de paden er zogenaamd keurig uit te laten zien. Maar dit gesteente gaat wel ten koste van veel natuur daar waar de steengroeves hele bergen weggraven. In plaats daarvan heb ik in de herfst van 2009 de paden losgewoeld, er een profiel ingemaakt, wat grond er doorheen gewerkt en met gras en een kruidenmengsel ingezaaid.

De bedoeling daarvan is, “en dat het een natuurlijker geheel vormt, dat het beter wandelt en dat er minder rollend gesteente onder de autobanden ligt”. Bijkomend voordeel is ook dat bij het smelten van de sneeuw in het voorjaar geen grind meer weggespoeld wordt plus dat ik verlost ben van iedere keer het wegbranden van onkruid in het grind. Soms bespaart natuurbeheer zelfs werk.

En nu kan je lekker op blote voeten lopen. Het resultaat tot nu toe is in ieder geval dat het pad veel harder is geworden en het eventuele waterafvoer door het ronde profiel veel beter verloopt.Ook is het aangezicht nu een stuk groener en vriendelijker.

Daarnaast hebben we sinds een paar jaar halverwege de helling een centrale parkeerplaats gerealiseerd, wat de rust op de camping zeer ten goede is gekomen.

HoutstapelOok de verwarming van de heet-water voorzieningen voor sauna, bar en toiletten geschiedt door middel van groene energie.

Alhoewel de plaatsing van een muntautomaat voor de douches waarschijnlijk een geweldige energiebesparing zal opleveren, is het gebruik van de voorzieningen nog geheel gratis.

Natuurlijk hopen we dat ook onze gasten het streven naar een zo milieuvriendelijk mogelijke camping belonen en daar ook hun steentje aan bijdragen.

 

 

Naar boven 

           

Adres
Račov 15, 38473 Zdikov


Telefoon
00420.722.170.965

 

Email
bertschaak@outlook.com